Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Mordellidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Mordellinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Mordellinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Mordellagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Mordella viridescens A. Costa, 1854
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1020945    taxon code: 5940 (3819d)
taxonomy checked: YES
Polish Red List: DD
 

source of names: Löbl et Smetana 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Mordella viridescens - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 2
 • Publications: 2
 • Collections: 1
 • Publication authors: 4
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek opisany z Włoch; rozprzestrzeniony głównie w Europie Południowej, zwłaszcza w jej części wschodniej, na północ docierający do Austrii Dolnej, Styrii, Węgier, południowych Moraw i Słowacji. W Polsce niedawno wykazany z Gór Pieprzowych i jest to najdalej na północ wysunięte stanowisko w ogólnym zasięgu jego występowania. Bionomia nie jest poznana. Chrząszcze poławiano zwykle na roślinności kserotermicznej.

Illustrations
... browse
Mordella
viridescens
External data sources