Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Agyrtidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Necrophilinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Necrophilusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Necrophilus subterraneus (Dahl, 1807)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1005802    taxon code: 1086
taxonomy checked: YES
Polish Red List: CR
 

source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: R. Ruta
Data on distribution in Poland
Necrophilus subterraneus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 23
 • Publications: 14
 • Collections: 4
 • Publication authors: 14
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek bardzo rzadko i sporadycznie występujący na obszarach górskich i podgórskich, w środkowej Europie, Szwajcarii, Wogezach i Jurze we Francji, Wyżynie Piemonckiej, Alpach Julijskich oraz w Siedmiogrodzie. W Polsce jest nadzwyczaj rzadko spotykanym chrząszczem, znanym tylko z jednego stanowiska w Beskidach Zachodnich. Bez bliższej lokalizacji podany ze Śląska przed przeszło 130 laty przez F. Rendschmidta; wzmianka ta później bezkrytycznie powtarzana była przez innych autorów. Również ogólnikowo gatunek ten wykazany był z Sudetów. O występowaniu obecnie na wymienionych obszarach wątpią niektórzy autorzy (Horion 1949, Freude 1971). Chrząszcz prowadzi drapieżny sposób życia odżywiając się głównie ślimakami, niekiedy znajdowany jest na padlinie i gnijących grzybach.

Illustrations
... browse
Necrophilus
subterraneus
External data sources