Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Scydmaenidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Scydmaeninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Cyrtoscydminitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Neuraphesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Pararaphessubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Neuraphes (Pararaphes) parallelus (M. Chaudoir, 1845)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1006484    taxon code: 1124
taxonomy checked: YES
Polish Red List: EN
 

source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Neuraphes parallelus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 25
 • Publications: 20
 • Collections: 2
 • Publication authors: 22
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu, poza Polską wykazywany tylko z RFN, NRD, Czechosłowacji, Austrii i Ukraińskiej SRR, wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany. Znajdowany pod opadłymi liśćmi buka i klonu oraz w zmurszałych odziomkach wikliny.

External data sources