Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Omaliinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Anthophaginitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Olophrumgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Olophrum consimile L. Gyllenhal, 1810
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1006977    taxon code: 1312+1314+1317
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Olophrum consimile - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 119
 • Publications: 8
 • Collections: 2
 • Publication authors: 13
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
[KFP 1312: Olophrum alpinum] Gatunek o zasięgu ograniczonym głównie do strefy subalpejskiej w Karpatach, Sudetach i Alpach, Występuje nad strumieniami i wokół źródlisk wśród mchów, pod kamieniami, opadłymi liśćmi i napływkami.
[KFP 1317: Olophrum recticolle] Europejski gatunek górski, dość rzadko i sporadycznie, najczęściej lokalnie spotykany w Alpach, Sudetach i Karpatach. Z Polski znany tylko z Sudetów Zachodnich, gdzie sięga do wysokości około 1400 m. n.p.m. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Karpatach odnoszą się do stanowisk w słowackich Niżnych Tatrach.
[KFP 1314: Olophrum consimile] Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w północnej części Holarktyki. W Polsce notowany głównie z północnej części niżowej, rzadziej z górskich terenów w południowo-zachodniej części kraju. Warunki siedliskowe niedostatecznie poznane, na Pojezierzu Pomorskim znaleziony w gnijącym pieńku sosny na brzegu jeziora, a na Pojezierzu Mazurskim pod mchem na bagiennej łące.

External data sources