Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Rhamphinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Orchestesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Orchestessubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Orchestes (Orchestes) alni (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046393    taxon code: 5688
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Orchestes alni - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 61
 • Publications: 26
 • Collections: 4
 • Publication authors: 23
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, docierający na północ do Danii, Litwy i Estonii. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w tylko siedmiu krainach, przy czym większość danych o jego rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat; ostatnia wzmianka o znalezieniu tego ryjkowca w Głogówku na Śląsku Dolnym opublikowana była przez J. Seidla w 1931 r., dopiero po upływie 60 lat złowiono kilka okazów w okolicy Wrocławia. Występuje w lasach liściastych, parkach, wzdłuż dróg i na zboczach. Żyje na wiązie pospolitym — Ulmus campestris L. em. Huds. (U. foliacea Gilib.) i wiązie górskim (brzoście) — U. scabra Mill. (U. montana With.). W maju samica składa jaja na liściu w nerw środkowy, rzadziej w boczny. Larwa w maju-czerwcu najczęściej minuje liść na wierzchołku — początkowo drąży chodnik po obu stronach nerwu, a następnie wygryza minę w postaci płytki; w czerwcu przepoczwarcza się w kulistym kokonie w miejscu ostatniego żerowania.

Illustrations
... browse
Orchestes
alni
External data sources