Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Entiminaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Otiorhynchinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Otiorhynchusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Paracryphiphorussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Otiorhynchus (Paracryphiphorus) orbicularis (J.F.W. Herbst, 1795)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046584    taxon code: 4984
taxonomy checked: YES
Polish Red List: EX?
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Otiorhynchus orbicularis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 29
 • Publications: 21
 • Collections: 2
 • Publication authors: 19
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony głównie w Europie Wschodniej, na zachód docierający do Austrii, Słowacji i Polski. Dane o występowaniu tego ryjkowca w naszym kraju były kwestionowane przez niektórych autorów. Ostatnio na podstawie materiałów muzealnych z ubiegłego stulecia O. (A.) orbicularis (Herbst) został wykazany ogólnikowo z Karkonoszy, Rabki i Tatr. Według dodatkowych informacji (M. Mazur*) okazy dowodowe znajdują się w zbiorach: Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie (Rabka — coll. W. Dybowski, Tatry — coll. E. Wróblewski) oraz w Eberswaldzie (Karkonosze — coll. K Letzner). Dane sprzed przeszło 130 lat o występowaniu tego gatunku na Śląsku i w Beskidzie Zachodnim były zakwestionowane przez J. Gerhardta (1891e) i autor ten później (1910) nie zaliczył O. (A.) orbicularis (Herbst) do chrząszczy śląskich. O występowaniu tego ryjkowca na Roztoczu wątpi S. Smreczyński (1960). Wzmianki o występowaniu w Beskidzie Wschodnim (M. Nowicki 1858, 1864) nie były uwzględnione w spisie chrząszczy krajowych (M. Łomnicki 1913, Smreczyński 1966), natomiast M. Mazur (1992) oraz M. Mroczkowski i J. Stefańska (1992) zaliczają omawiany gatunek do fauny Polski.

Illustrations
... browse
Otiorhynchus
orbicularis
External data sources