Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Byrrhoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Elmidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Elminaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Elminitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Elminasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Oulimniusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Oulimnius troglodytes (L. Gyllenhal, 1827)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1014710    taxon code: 2655
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2006 wykaz: M. Przewoźny
Data on distribution in Poland
Oulimnius troglodytes - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 12
 • Publications: 10
 • Collections: 1
 • Publication authors: 15
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozprzestrzeniony od Anglii i Szkocji południowej, Danii i Szwecji południowej przez całą Europę środkową aż do Hiszpanii i Włoch. Wszędzie zaliczany do wielkich rzadkości. W Polsce notowany tylko z trzech izolowanych stanowisk, przy tym o dawnych danych z Pucka i byłych Prus wątpi A. Horion (1955). Również G. Czwalina (1888) określa ten gatunek z listy chrząszczy pruskich. Zamieszkuje głównie tereny nizinne. Występuje na roślinności w jeziorach i zbiornikach torfowiskowych oraz w ich bliskim otoczeniu.

External data sources