Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cucujoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Phalacridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Phalacrinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Phalacrusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Phalacrus fimetarius (Fabricius, 1775)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1018494    taxon code: 5896 (3354b)+—(3351b)
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2007 wykaz: V.A. Tsinkevich
Data on distribution in Poland
Phalacrus fimetarius - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 38
 • Publications: 8
 • Collections: 2
 • Publication authors: 7
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
[KFP — (3351b): Phalacrus brisouti] Gatunek wybitnie ciepłolubny, rozmieszczony w zachodniej i południowej części Europy oraz lokalnie na terenach kserotermicznych w środkowej Europie, wykazywany też z Afryki Północnej, Azji Mniejszej i obszaru wokół Morza Kaspijskiego. Z Polski brak jeszcze udokumentowanych danych o jego występowaniu na naszym obszarze, ale może będzie odnaleziony, gdyż jest ogólnikowo wzmiankowany z pobrzeża Bałtyku w obrębie Pomorza i byłych. Prus. Poławiany zazwyczaj przed zachodem słońca na kwitnących trawach. Rozwój odbywa w nasionach traw porażonych przez grzyby z klasy workowców, których sporami odżywiają się larwy. Jako rośliny siedliskowe podawane są kłosownica pierzasta — Brachypodium pinnatum (L.) P. B., a na stanowiskach kserotermicznych ostnica włosowata — Stipa capillata L.
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony od Europy Południowej i Środkowej do południowych części Wysp Brytyjskich i Skandynawii, do Danii, Finlandii, Karelii, Estonii i Litwy, notowany ponadto z Syberii, Kaukazu, Azji Mniejszej i Afryki Północnej. Z Polski wykazany z czterech krain, przy czym tylko ogólnikowo z Pobrzeża Bałtyku i na ogół notowany z pojedynczych okazów, ale w Grodzanowie na jednym stanowisku złowiono około stu osobników. Gatunek kserotermofilny, poławiany na kwiatach traw. Rozwój odbywa w nasionach traw porażonych przez pasożytnicze grzyby z klasy workowców —Ascomycetes. Roślinami żywicielskimi są kłosownica pierzasta — Brachypodium pinnatum (L.) P.B. oraz ostnica włosowata — Stipa capillata L. i S. pennata L. Larwy żywią się zarodnikami.

Illustrations
... browse
Phalacrus
fimetarius
External data sources