Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Cucujoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Phalacridaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Phalacrinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Phalacrusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Phalacrus grossus W.F. Erichson, 1845
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1018502    taxon code: 3354+3355
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2007 wykaz: V.A. Tsinkevich
Data on distribution in Poland
Phalacrus grossus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 31
 • Publications: 3
 • Collections: 1
 • Publication authors: 4
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Rozsiedlenie tego gatunku nie jest wystarczająco zbadane, gdyż część danych z piśmiennictwa o rozmieszczeniu może się odnosić do gatunków podobnych: P. brisouti Rye i P. dieckmanni Vogt. Wykazywany z Europy, zwłaszcza z jej części wschodniej, zachodniej Syberii, Chin i Tybetu. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, notowany dotychczas tylko z pięciu krain. Rozwój larwalny odbywa w lipcu, w kłosach traw porażonych przez grzyby pasożytnicze, których zarodnikami odżywiają się zarówno larwy jak i postacie dojrzałe. Na Wolinie w dużej liczbie osobników znajdowano larwy na wydmuchrzycy piaskowej — Elymus arenarius L. Przepoczwarczenie odbywa w glebie na początku sierpnia, a w połowie tego miesiąca ukazują się na powierzchni młode chrząszcze żerujące na kłosach wydmuchrzycy.
[KFP 3354: Phalacrus dieckmanni] Gatunek stosunkowo niedawno opisany, o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu: podobny do P. grossus Er. i dotychczas od niego nie odróżniany. Wykazany dotychczas ogólnikowo z południowego pobrzeża Bałtyku i jak podaje autor opisu gatunku, ma występować dość często. Biorąc powyższą wzmiankę pod uwagę, mimo braku udokumentowanych danych zalicza się omawiany gatunek do naszej fauny. Rozwój larwalny odbywa w trawach porażonych grzybami pasożytniczymi.

Illustrations
... browse
Phalacrus
grossus
External data sources