Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cerambycidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Lamiinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Phytoeciinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Phytoeciagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Phytoeciasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Phytoecia (Phytoecia) cylindrica (Linnaeus, 1758)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1023652    taxon code: 4203
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2010 wykaz: R. Plewa
Data on distribution in Poland
Phytoecia cylindrica - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 86
 • Publications: 29
 • Collections: 10
 • Publication authors: 29
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Szeroko rozprzestrzeniony w Europie (prócz północnych prowincji Fennoskandii), Azji Północnej i Środkowej, notowany ponadto z Azji Mniejszej i Kaukazu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Zasiedla głównie tereny otwarte i szerokie polany śródleśne. Postacie dojrzałe, po przezimowaniu w komorach poczwarkowych założonych przez larwy w roślinach żywicielskich, ukazują się w kwietniu-maju i występują do lipca głównie na kwiatach różnych bylin. Samice składają jaja pojedynczo w żywe tkanki łodyg o średnicy 5-6 mm, robiąc uprzednio na nich nacięcia, przeważnie w górnej części łodygi poniżej kwiatostanu. Młode larwy drążą chodniki w łodydze do rdzenia, następnie odżywiając się wewnętrznymi tkankami, drążą chodnik w kierunku podstawy łodygi, a w miarę jak ona usycha larwa kontynuuje żer na ścianach wewnętrznych. Roślinami żywicielskimi larw są gatunki z rodziny baldaszkowatych (Umbelliferae): świerząbek gajowy — Chaerophyllum temulum L., barszcz zwyczajny — Heracleum sphondylium L., trybula leśna — Anthriscus silvestris (L.) Hoffm., jarzmianka większa — Astrantia maior L. oraz marchew zwyczajna — Daucus carota L. Larwy notowano jako szkodniki roślin uprawnych i lekarskich. W sierpniu starsza larwa robi komorę poczwarkową w górnej części korzenia. Wylęgnięta postać dojrzała zimuje w komorze poczwarkowej. Niekiedy larwy zimują w korzeniu i cały cykl rozwojowy przedłuża się do dwóch lat.

Illustrations
... browse
Phytoecia
cylindrica
External data sources