Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cerambycidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Lepturinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Rhagiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Pidoniagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Pidoniasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Pidonia (Pidonia) lurida (Fabricius, 1793)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1022796    taxon code: 4053
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2010 wykaz: R. Plewa
Data on distribution in Poland
Pidonia lurida - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 211
 • Publications: 49
 • Collections: 19
 • Publication authors: 49
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek europejski, występujący głównie na terenach górzystych w środkowej części kontynentu, przy czym w miarę posuwania się ze wschodu na zachód w obrębie areału gatunkowego jest coraz częściej spotykany, docierający w Alpach wzdłuż dolin do wysokości około 2200 m n.p.m. W Polsce pewne dane o rozmieszczeniu odnoszą się do lesistych obszarów górskich w południowych krainach. Wzmianki o występowaniu na terenach nizinnych Śląska Dolnego i Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej wydają się niewiarygodne, tym bardziej, że opierają się głównie na danych z ubiegłego wieku. Informacja o okazie tego gatunku pochodzącym z Wielkopolskiego Parku Narodowego (Bałazy, Gidaszewski i Michalski 1974) według J. M. Gutowskiego (1984b) opierała się na mylnie oznaczonym Cortodera femorata (Fabr.). Chociaż P. lurida (Fabr.) jest często spotykany na podgórzach i w dolinach górskich, niższe postacie rozwojowe i bionomia nie zostały poznane. Postacie dojrzałe występują głównie na pobrzeżach i przesiekach wilgotnych lasów liściastych i mieszanych, na łąkach śródleśnych i nad wolno płynącymi ciekami. W zależności od położenia poławiano je głównie na kwitnących baldaszkowatych (Umbelliferae), głogach — Crataegus L., tawułach — Spiraea L., dzikich bzach — Sambucus L. oraz na dereniu świdwie — Cornus sanguinea L. i wiązówce błotnej — Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

Illustrations
... browse
Pidonia
lurida
External data sources