Biodiversity Map
Taxa
 1. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 4. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Ptiliidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Ptiliinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Ptiliinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Ptiliolumgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Ptiliolumsubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Ptiliolum (Ptiliolum) sahlbergi (Flach, 1888)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1005620    taxon code: 920
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2004 wykaz: V.A. Tsinkevich
Data on distribution in Poland
Ptiliolum sahlbergi - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 12
 • Publications: 13
 • Collections: no data
 • Publication authors: 10
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek uważany za borealno-górski zamieszkuje środkową i północną Europę, gdzie w Skandynawii dociera do skrajnych prowincji północnych, natomiast w środkowej Europie w górach sięga do strefy subalpejskiej. Znajdowany w ściółce pod świerkami, pod padliną i resztkami pokarmu zwierząt, w starym sianie i suchych krowieńcach.

External data sources