Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Entiminaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Sciaphilinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Sciaphilusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046740    taxon code: 5098
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2011a wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Sciaphilus asperatus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 755
 • Publications: 159
 • Collections: 15
 • Publication authors: 108
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): 1

Taxon description
Gatunek rozpowszechniony w prawie całej Europie z wyjątkiem skrajnych północnych obszarów Fennoskandii i południowego suchego pasa na wybrzeżach Morza Śródziemnego; zawleczony do wschodniej Kanady i Usa. W Polsce pospolity, występuje od Bałtyku aż po Sudety i Karpaty. Zamieszkuje wilgotne i cieniste środowiska; bywa poławiany w lasach liściastych, na mokrych łąkach, pobrzeżach cieków wodnych, w parkach i ogrodach. Żeruje na liściach, wygryzając na ich brzegach karby. Roślinami pokarmowymi są komonica błotna — Lotus uliginosus Schk., ostrożeń warzywny — Cirsium oleraceum L., żankiel zwyczajny — Sanicula europaea L., chaber łąkowy — Centaurea jacea L., wierzba uszata — Salix aurita L., jeżyna popielica — Rubus caesius L. i malina właściwa — Rubus idaeus L., na której wyrządza niekiedy szkody, jak również na poziomkach — Fragaria L. Generacja jednoroczna. Postacie dojrzałe po przezimowaniu w glebie poławiano na roślinach od maja do października. Samica składa jaja w ciągu maja-lipca. Liczebność złożonych jaj bardzo duża. W hodowli B. Petryszak uzyskał około 1000 jaj od jednej samicy (Dieckmann 1980). Według A. Hoffmanna (1950) larwa żeruje na korzeniu pierwiosnki lekarskiej — Primula officinalis (L.) Hill. Larwa przepoczwarcza się w glebie bądź w czerwcu-sierpniu i wtedy zimuje imago, bądź zimuje larwa i przeobraża się w poczwarkę w kwietniu-maju.

Illustrations
... browse
Sciaphilus
asperatus
External data sources