Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Elateriformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Scirtoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Scirtidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Scirtesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Scirtes orbicularis (Panzer, 1793)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1014027    taxon code: 2589
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2006 wykaz: R. Ruta
Data on distribution in Poland
Scirtes orbicularis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 27
 • Publications: 24
 • Collections: 3
 • Publication authors: 23
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony w zachodniej i środkowej części Europy oraz europejskiej części ZSRR po Nowogród i Jarosław, notowany również z dwu południowych, prowincji Szwecji. W miarę posuwania się z zachodu na wschód coraz rzadziej spotykany. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko znajdowany, znany z nielicznych stanowisk tylko w pięciu krainach. Zamieszkuje tereny nizinne i podgórza. Larwy żyją w wodach stojących i wolno płynących. Postacie dorosłe poławiane są od czerwca do połowy sierpnia na pobrzeżach wód, w lasach bagiennych, na moczarach i torfowiskach.

External data sources