Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Tychiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Sibiniagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Sibinia subelliptica (J. Desbrochers des Loges, 1873)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046455    taxon code: 5315
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Sibinia subelliptica - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 85
 • Publications: 47
 • Collections: 4
 • Publication authors: 36
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony w południowej, środkowej i wschodniej części Europy, wykazywany też z Bliskiego Wschodu i Mongolii. W Polsce znany dotychczas z nielicznych stanowisk na niżu i wyżynach; wydaje się, że w górach nie występuje. Spotyka się go najczęściej w środowiskach o charakterze kserotermicznym. Jest monofagiem, związanym z goździkiem kartuzkiem — Dianthus carthusianorum L. Larwy żerują na nasionach w torebkach owocowych, a dojrzałe wygryzają otwór w torebce i przedostają się do gleby, gdzie odbywają przepoczwarczenie. Postacie dojrzałe po przepoczwarczeniu ukazują się na roślinach w maju i przeżywają do połowy sierpnia.

Illustrations
... browse
Sibinia
subelliptica
External data sources