Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
Silpha — subordinate taxa:
Taxon count: 26
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Silphidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Silphinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Silphagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Silpha tyrolensis Laicharting, 1781
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1040157    taxon code: 1097
taxonomy checked: YES
Polish Red List: EX?
 

source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: R. Ruta
Data on distribution in Poland
Silpha tyrolensis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 25
 • Publications: 13
 • Collections: 4
 • Publication authors: 14
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek górski występujący w Pirenejach, Alpach i Karpatach. W Polsce notowany z kilku stanowisk w Sudetach przed przeszło 50 laty oraz ogólnikowo ze Śląska i Karpat. Omyłkowo wykazany z okolic Krakowa (M. Łomnicki 1886) na podstawie błędnego oznaczenia Silpha (Silpha) carinata carinata Herbst. Do tego gatunku odnoszą się również dane z Karpat i Galicji (Holdhaus i Lindroth 1939). Według A. Horiona (1949) wzmianki o występowaniu w Sudetach oparte są tylko na kilkakrotnych znaleziskach we wschodniej części tego obszaru (Altvater) po stronie czechosłowackiej. Z uwagi na brak okazów dowodowych trzeba odnośne dane z wymienionych obszarów uznać za nie sprawdzone. Zasiedla w górach strefę subalpejską i alpejską, najczęściej spotykany na pastwiskach górskich.

External data sources