Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Apionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Apioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Oxystomatinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Synapiinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Stenopterapiongenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Stenopterapionsubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Stenopterapion (Stenopterapion) meliloti (W. Kirby, 1808)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1027218    taxon code: 4922
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Stenopterapion meliloti - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 670
 • Publications: 91
 • Collections: 15
 • Publication authors: 60
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Szwecji, wykazywany poza tym z Algierii, Syrii, Iranu, Buchary i Mongolii. Chrząszcze występują w Polsce na niżu i w niższych położeniach górskich. Jako rośliny żywicielskie podawane są nostrzyk biały — Melilotus albus Med., nostrzyk żółty — M. officinalis (L.) Lam. i nostrzyk wyniosły — M. altissimus Thuill. Larwy żerują głównie w części podstawowej łodygi, nie powodując wyrośli, drążą w rdzeniu chodniki długości 5-7 cm, w których może występować do pięciu larw. Wyląg postaci dojrzałych następuje w końcu sierpnia i na początku września. Po przezimowaniu w glebie chrząszcze ukazują się w maju i są poławiane zwykle do października.

Illustrations
... browse
Stenopterapion
meliloti
External data sources