Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Staphyliniformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Staphylinoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Staphylinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Oxytelinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Deleasterinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Syntomiumgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Syntomium aeneum (Ph.W.J. Müller, 1821)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1010086    taxon code: 1346
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2004 wykaz: A. Melke
Data on distribution in Poland
Syntomium aeneum - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 100
 • Publications: 41
 • Collections: 10
 • Publication authors: 45
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozpowszechniony głównie w północnej i środkowej Europie, nadto notowany z nielicznych stanowisk w Danii, Holandii, Belgii, Francji, północnych Włoszech, Chorwacji, Bośni i Siedmiogrodzie. W Polsce dość rzadko spotykany, przy tym nie znany z wielu krain, a w niektórych od przeszło stu lat nie poławiany. Występuje zarówno na terenach nizinnych jak i górskich, sięgając do górnej granicy lasu. Znajdowany najczęściej na wilgotnych miejscach, w próchniejących pniach i pieńkach, w hubach nadrzewnych, pod mchem i opadłym listowiem.

Illustrations
... browse
Syntomium
aeneum
External data sources