Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Erirhinidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Erirhininaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Erirhininitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Thryogenesgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Thryogenes scirrhosus (L. Gyllenhal, 1835)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1027426    taxon code: 5275
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Thryogenes scirrhosus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 77
 • Publications: 38
 • Collections: 6
 • Publication authors: 33
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący północną, zachodnią i środkową część Europy, docierający na południe do Jugosławii, Rumunii i Bułgarii. W Polsce, aczkolwiek nie jest jeszcze notowany z wielu krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju, być może z wyjątkiem wyższych partii górskich. Zasiedla pobrzeża wód, łąki wilgotne i rowy. Postacie dojrzałe spotykano w marcu-październiku na jeżogłówce gałęzistej — Sparganium ramosum Huds., jeżogłówce pojedynczej — S. simplex Huds., oczerecie jeziornym — Schoenoplectus lacustris (L.) Palla i sitowcu nadmorskim — Bulboschoenus maritimus (L.) Palla. Na okres zimowy przewędrowują z roślin do gleby. Potwierdzenia wymaga wzmianka podana przez A. Hoffmanna (1950) o rozwoju larw w łodygach roślin dwóch gatunków sitów — Scirpus L.

Illustrations
... browse
Thryogenes
scirrhosus
External data sources