Biodiversity Map
Taxa
Tychius — subordinate taxa:
Taxon count: 22
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Curculionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Curculionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Curculioninaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Tychiinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Tychiusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Tychius aureolus H. Kiesenwetter, 1851
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1046462    taxon code: 5291
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2011 wykaz: M. Wanat
Data on distribution in Poland
Tychius aureolus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 321
 • Publications: 86
 • Collections: 8
 • Publication authors: 56
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek obejmujący zasięgiem południową i środkową część Europy; notowany poza tym z Azji Mniejszej. W Polsce, chociaż nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju z wyjątkiem wyższych partii górskich. Na ogół jest notowany z nielicznych stanowisk w poszczególnych krainach, tylko z Wyżyny Lubelskiej wykazany z wielu miejscowości. Zamieszkuje suche i ciepłe środowiska. Żyje na lucernie siewnej — Medicago sativa L., lucernie sierpowatej — M. falcata L. i koniczynie łąkowej — Trifolium pratense L. Postacie dojrzałe ukazują się na początku maja na roślinach, na których przebywają do połowy sierpnia. Larwy odżywiają się niedojrzałymi owocami. Rozwój larwalny trwa około 2-3 tygodni. Na przepoczwarczenie larwy przechodzą do gleby. Stadium poczwarki trwa około 3 tygodni. Nowe pokolenie pojawia się w sierpniu i prawdopodobnie zimuje w komorach poczwarkowych.

Illustrations
... browse
Tychius
aureolus
External data sources