Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Chrysomeloideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Cerambycidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Lepturinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Xylosteinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Xylosteusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Xylosteus spinolae I. Frivaldszky, 1838
PL
NO
name status: valid name
BioMap ID: 1033894    taxon code: —(4036b)
taxonomy checked: YES
Data on distribution in Poland
Xylosteus spinolae - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 4
 • Publications: no data
 • Collections: 2
 • Publication authors: no data
 • Illustrations (iconography): lacking
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek mało znany; opisany z Węgier przed przeszło 160 laty, notowany z nielicznych, znacznie rozproszonych stanowisk w tym kraju i w Austrii, Bośni, Hercegowinie, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Ogólnikowa wzmianka o zasiedleniu Polski, niewiadomo skąd zaczerpnięta, jest niewiarygodna. Gatunek monofagiczny, odbywa rozwój larwalny w leszczynie — Corylus avellana L. Występuje w wilgotnych i cienistych zaroślach. Postacie dojrzałe pojawiają się po przezimowaniu w maju lub na początku czerwca. Samice składają jaja w martwe lub obumierające drewno gałęzi, przy podstawie pni, korzeni oraz pniaków, a nawet leżących na ziemi ich fragmentów. Cykl rozwojowy dwuletni. Larwa w pierwszym roku życia żeruje wygryzając podłużne chodniki, następnie zimuje, aby w drugim roku kontynuować żer i w sierpniu lub we wrześniu buduje komorę poczwarkówą. Imago po wykluciu się pozostaje przez zimę w komorze i po 8-9 miesiącach spoczynku wydostaje się na zewnątrz.

External data sources