Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 1985
autor: Abraszewska-Kowalczyk A.
tytuł: Chrząszcze wodne (Coleoptera, Dytiscidae) Gór Świętokrzyskich.
tytuł książki: Fauna Gór Świętokrzyskich, jej odrębność, zróżnicowanie i wartości godne szczególnej ochrony, Święty Krzyż, 3-5 września 1985.
wydawca: Instutut Zoologii PAN, Warszawastrony: 34
cytacja skrócona: Abraszewska-Kowalczyk A. 1985
BioMap ID: 17