Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2016
autorzy: Adamski P., Bohdan A., Michalcewicz J., Ciach M., Witkowski Z.
tytuł: Timber stacks: potential ecological traps for an endangered saproxylic beetle, the Rosalia longicorn Rosalia alpina
czasopismo: Journal of Insect Conservationtom: 20zeszyt: 6strony: 1099-1105
cytacja skrócona: Adamski P. et al. 2016
BioMap ID: 20038