Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2009
autor: Aleksandrowicz O.
tytuł: Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) на поле овса в Мазовецком воеводстве.
czasopismo: Zašč. Rast. [Защита растений. Сборник научных трудов]. [Plant Protection]tom: 33strony: 244-253
cytacja skrócona: Aleksandrowicz O. 2009b
BioMap ID: 12365