Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1966
autorzy: Anasiewicz A., Cmoluch Z.
tytuł: Ryjkowce (Coleoptera, Curculionidae) stwierdzone na plantacjach niektórych krzewów owocowych w Elizówce koło Lublina.
czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C. Biologiatom: 20strony: 105-119
cytacja skrócona: Anasiewicz A. et Cmoluch Z. 1966
BioMap ID: 59