Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1986
autorzy: Andrzejewska L., Chmielewski K., Kaczmarek M., Kajak A., Wasilewska L.
tytuł: The effect of peat meadow management on biocoenosis.
czasopismo: Polish Ecological Studiestom: 11zeszyt: 1strony: 53-78
cytacja skrócona: Andrzejewska L. et al. 1986
BioMap ID: 66