Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ:
rok: 2002
autorzy: Antczak M., Konwerski Sz., Grobelny S., Tryjanowski P.
tytuł: The food composition of immature and non-breeding white storks in Poland. Waterbirds, 25(4): 424-428.
cytacja skrócona: Antczak M. et al. 2002
BioMap ID: 20799