Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2001
autor: Bąkowski M.
tytuł: Przezierniki (Lepidoptera: Sesiidae) Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia.
czasopismo: Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”tom: 5strony: 79-95
cytacja skrócona: Bąkowski M. 2001
BioMap ID: 12722