Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2003
autorzy: Bąkowski M., Górski G., Piątek W.
tytuł: Motyle dzienne (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) Puszczy Kozienickiej.
czasopismo: Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”tom: 7strony: 181-191
cytacja skrócona: Bąkowski M. et al. 2003
BioMap ID: 12723