Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2000(1999)
autorzy: Banaszak J., Czechowska W., Czechowski W., Garbarczyk H., Sawoniewicz J., Wiśniowski B.
tytuł: Zagrożenia i perspektywy ochrony owadów błonkoskrzydłych (Hymenoptera). [In:] Ochrona owadów w Polsce u progu integracji z Unią Europejską.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 18zeszyt: Supl. 2strony: 177-212
cytacja skrócona: Banaszak J. et al. 2000(1999)
BioMap ID: 12133

pełny tekst: Pobierz