Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1958
autorzy: Baran I., Wojnarowska P.
tytuł: Obserwacje nad kwieciakiem gruszowym – Anthonomus pyri Koll. (Coleoptera – Curculionidae).
czasopismo: Biuletyn Instytutu Ochrony Roślintom: 3strony: 69-80
cytacja skrócona: Baran I. et Wojnarowska P. 1958
BioMap ID: 255