Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2015
autorzy: Baran Ł., Stachowiak M.
tytuł: New of Philorhizus melanocephalus (Dejean, 1825) (Coleoptera: Carabidae) NW Poland.
czasopismo: Acta Biologicatom: 22strony: 133-136
cytacja skrócona: Baran Ł. et Stachowiak M. 2015
BioMap ID: 19307