Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2007
autorzy: Baran T., Mazurkiewicz A., Pałka K. [1]
tytuł: Przyczynek do poznania fauny Elachistidae (Lepidoptera: Gelechioidea) południowo-wschodniej Polski.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 26zeszyt: 2strony: 103-113
cytacja skrócona: Baran T. et al. 2007
BioMap ID: 11120

pełny tekst: Pobierz