Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 1988
autorzy: Baranowski T., Dankowska E., Czaplicka K.
tytuł: Szkodliwość i zwalczanie zmieników (Lygus sp.) na złocieniach.
tytuł książki: Materiały XXVIII Sesji Naukowej IOR.
wydawca: Poznaństrony: 243-251
cytacja skrócona: Baranowski T. et al. 1988
BioMap ID: 13518