Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1937(1935-36)
autor: Bartoszyński A.
tytuł: Przyczynek do fauny biegaczowatych (Carabidae) i ryjkowców (Curculionidae) Mazowsza.
czasopismo: Polish Journal of Entomologytom: 14-15strony: 114-121
cytacja skrócona: Bartoszyński A. 1937(1935-36)
BioMap ID: 281

pełny tekst: Pobierz