Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2018
autorzy: Bednarska A.J., Wyżga B., Mikuś P., Kędzior R.
tytuł: Ground beetle communities in a mountain river subjected to restoration: the Raba River.
czasopismo: Science of the Total Environmenttom: 610-611zeszyt: 2018strony: 1180-1192
cytacja skrócona: Bednarska A.J. et al. 2018
BioMap ID: 19310