Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2008
autorzy: Bednarska A.J., Laskowski R.
tytuł: Effects of nickel and temperature on the ground beetle Pterostichus oblongopunctatus (Coleoptera: Carabidae).
czasopismo: Ecotoxicologytom: 17strony: 189-198
cytacja skrócona: Bednarska A.J. et Laskowski R. 2008
BioMap ID: 19309