Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2002
autor: Król P.
tytuł: Kózkowate (Cerambycidae, Coleoptera) Gór Świętokrzyskich.
czasopismo: Rocznik Świętokrzyski, Seria B - Nauki Przyrodniczetom: 28zeszyt: 28strony: 19-38
cytacja skrócona: Bidas M. 2002
BioMap ID: 15314