Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2008
autor: Blaik T.
tytuł: New data and remarks on the occurrence of Micromus lanosus (Zelený, 1962) (Neuroptera: Hemerobiidae) in Poland.
czasopismo: Nature Journal, Opole Scientific Societytom: 41strony: 49-52
cytacja skrócona: Blaik T. 2008
BioMap ID: 12642