Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1952(1951)
autor: Błeszyński St.
tytuł: Materiały do znajomości rodzaju Crambus F. (Lepidoptera, Crambidae), Część I.
czasopismo: Polish Journal of Entomologytom: 21zeszyt: 1-4strony: 61-127
cytacja skrócona: Błeszyński St. 1952(1951)
BioMap ID: 17898

pełny tekst: Pobierz