Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 1996
autorzy: Borowiec L., Kania J.
tytuł: Stonkowate i ryjkowcowate (Coleoptera: Chrysomelidae, Apionidae, Attelabidae, Curculionidae).
tytuł książki: Masyw Śnieżnika zmiany w środowisku przyrodniczym.
wydawca: Wyd. PAE, Warszawastrony: 262-267
cytacja skrócona: Borowiec L. et Kania J. 1996
BioMap ID: 697