Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1995
autor: Borowski J.
tytuł: Podrodzaj Coleostethus Leconte (Coleoptera: Anobiidae) w Puszczy Białowieskiej.
czasopismo: Prace Instytutu Badawczego Leśnictwatom: 790-800strony: 177-180
cytacja skrócona: Borowski J. 1995
BioMap ID: 712