Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2007
autor: Borowski J.
tytuł: Waloryzacja drzewostanów Gór Świętokrzyskich przy wykorzystaniu mycetobiontycznych chrząszczy grzybów nadrzewnych.
tytuł książki: Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świętokrzyskich metodą zooindykacyjną.
redaktorzy: Borowski J., Mazur S.wydawca: Wydawnictwo SGGW, Warszawastrony: 119-147
cytacja skrócona: Borowski J. 2007
BioMap ID: 10076