Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1950
autorzy: Borusiewicz A., Kapuściński S.
tytuł: Materiały do znajomości rozsiedlenia w lasach polskich rodzaju biegacz – Carabus Lin. (Carabidae, Coleoptera).
czasopismo: Prace Rolniczo-Leśne Polskiej Akademii Umiejętnościtom: 54strony: 1-33
cytacja skrócona: Borusiewicz A. et Kapuściński S. 1950
BioMap ID: 723