Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2010
autorzy: Bubienko K., Ciepielewska D.
tytuł: Ladybirds (Coleoptera, Coccinellidae) on the beaches of Gdańsk.
czasopismo: Aphids and Other Hemipterous Insectstom: 16strony: 119-125
cytacja skrócona: Bubienko K. et Ciepielewska D. 2010
BioMap ID: 17067