Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2007
autorzy: Buczyński P., Ciechanowski M., Kowalczyk J.K., Kukwa M.
tytuł: Walory przyrodnicze projektowanego rezerwatu „Torfowiska źródliskowe nad jeziorem Jaczno”.
tytuł książki: XXX lat Suwalskiego Parku Narodowego. Materiały konferencyjne „Parki krajobrazowe w krajowym systemie ochrony obszarowej (Szelment 28?29 września 2006), Turtul,
redaktorzy: Fałtynowicz Z., Rant-Tanajewska M., Świerubska T.strony: 41-48
cytacja skrócona: Buczyński P. et al. 2007b
BioMap ID: 20412