Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1992
autor: Bunalski M.
tytuł: Nowe dane o rozmieszczeniu w Polsce gatunków z rodzaju Trox Fabr. (Coleoptera, Trogidae).
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 11zeszyt: 1strony: 13-16
cytacja skrócona: Bunalski M. 1992
BioMap ID: 861

pełny tekst: Pobierz