Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1993
autorzy: Bunalski M., Buchholz L., Nowacki J.
tytuł: Fauna wybranych grup owadów (Insecta) Puszczy Bukowej koło Szczecina. 1. Teren badań i metody.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 12zeszyt: 2strony: 71-79
cytacja skrócona: Bunalski M. et al. 1993
BioMap ID: 10525

pełny tekst: Pobierz