Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2008
autorzy: Bunalski M., Nowacki J., Sienkiewicz P.
tytuł: 85-lecie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. [In:] Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomolgicznego z okazji 85-lecia i Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Społeczna i naukowa rola ruchu entomologicznego w Polsce", Bystre k. Baligrodu – Lwów, 26.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 27zeszyt: Supl.strony: 7-48
cytacja skrócona: Bunalski M. et al. 2008
BioMap ID: 11982

pełny tekst: Pobierz