Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2013
autorzy: Bunalski M., Sienkiewicz P., Kubasik W., Konwerski Sz., Pałka K. [1]
tytuł: Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 4. Bolboceratidae.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 32zeszyt: 4strony: 259-265
cytacja skrócona: Bunalski M. et al. 2013
BioMap ID: 17409

pełny tekst: Pobierz